BRUNO FILGUEIRA, 1352 - BIGORRILHO - CWB/PR - 41 3030.6959 - WHATS 41 99532.5998